Gmina Gózd

Dane kontaktowe

Projekt i realizacja:
Foto Media Art - fotografia interaktywna
Sandomierska 26a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
biuro@fotomediaart.pl
tel/fax: 41 247 99 19

Gmina Gózd

Gmina Gózd jest jedną z 13 gmin powiatu radomskiego. Znajduje się w centralnej części Polski przy drodze krajowej nr 12 Łódź–Radom–Lublin. Najbliższą dużą aglomeracją jest Radom, oddalony od gminy o 18 km. Gmina zajmuje powierzchnię  7 776 ha,  którą zamieszkuje 8 334 osób (stan na 2010 r.)ss

Pierwsza wzmianka o wsi Gózd w dokumentach pisemnych pojawia się w 1508 r. W języku staropolskim słowo „gózd” oznaczało „gęsty las, zapomniane środleśne pustkowie”. W 1973 roku z połączenia trzech Gromadzkich Rad Narodowych powstała gmina Gózd. Gmina funkcjonalnie i przestrzennie związana jest z Radomiem. Miejscowości gminy położone wzdłuż drogi nr 12 należą do bezpośredniej strefy oddziaływania miasta i są najbardziej zurbanizowane. 

Geograficznie gmina położona jest na Równinie Radomskiej (południowe krańce Niziny Mazowieckiej). Na krajobraz gminy składają się piaszczyste równiny, przeplatane lasami, polami i łąkami. 

W skład gminy wchodzi 20 sołectw: Budy Niemianowskie, Czarny Lasek, Drożanki, Gózd, Grzmucin, Karszówka, Klwatka, Kłonów, Kłonówek Kolonia, Kłonówek Wieś, Kiedrzyn, Kuczki Kolonia, Kuczki Wieś, Lipiny, Małęczyn Nowy, Małęczyn Stary, Niemianowice, Piskornica, Podgóra.

Gmina Gózd posiada herb uchwalony przez Radę Gminy Gózd 29 października 2009r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej przy MSWiA. Herbem gminy są w polu czerwonym trzy złote karcze w rozstrój, pośrodku miecz o takiejż rękojeści i głowni srebrnej w słup.