Gmina Zakrzew


Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Zakrzew leży na równinie radomskiej w dorzeczu rzeki Radomki. Od wschodu graniczy z miastem Radom, natomiast zachodnią jej granicę stanowi rzeka Radomka. Gmina składa się z 33 miejscowości w 24 sołectwach. Połączenie gminy z zewnętrznym układem komunikacyjnym stanowi droga wojewódzka nr 740 Radom - Potworów - Tomaszów Mazowiecki oraz droga nr 733 Zakrzew - Podgóra - Zwoleń. W pobliżu gminy przebiega droga krajowa nr 7.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Zakrzew to gmina wiejska, w której użytki rolne stanowią około 85% całkowitego obszaru. Rolnictwo skierowane jest przede wszystkim na produkcję artykułów żywnościowych - warzywa i owoce oraz hodowle ryb, krów mlecznych, trzody chlewnej, drobiu. Obok tradycyjnych działów produkcji rolniczej dobrze rozwijają się działy produkcji specjalnej, jak uprawa kwiatów. Dogodne warunki mają również hodowcy pszczół, stąd liczne pasieki. Zachodni obszar gminy stanowi przyczółek największego polskiego zagłębia uprawy papryki. Korzystne warunki środowiskowe w zakresie czystości gleb i klimatu, dają możliwości rozwoju produkcji zdrowej żywności. Przemysł na terenie gminy Zakrzew zlokalizowany jest we wschodniej jej części. Bliskość miasta Radomia oraz drogi wojewódzkiej nr 740 w kierunku Łodzi stanowią preferencyjne warunki dla funkcjonowania strefy przemysłowej. W ramach tej strefy prężnie funkcjonuje branża stolarska (meble i drzwi), metalowa (wysokospecjalistyczne usługi i produkcja m.in. części zamiennych do samochodów). Liczne hodowle bydła i trzody chlewnej sprawiają, że prężnie działają zakłady przetwórstwa mięsnego. Na terenie gminy znajduje się znana w Europie stocznia jachtowa oraz nowoczesna Akademia Piekarnicza kształcąca międzynarodową młodzież. Gmina Zakrzew posiada bardzo zaawansowaną i nowoczesną sieć drogową, zmodernizowaną w ostatnich latach. Inną sferą działalności inwestycyjnej gminy jest rozbudowa bazy i oświatowej i kulturalnej. W latach 2010-2011 gmina wybudowała nowoczesne Przedszkole Samorządowe. Ze środków budżetu gminy wybudowano także Gminne Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie, w którym ma siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna. W latach 2007-2012 wybudowano Centra wsi Zakrzew, Taczów, Cerekiew. Powstały Domy Ludowe w Gulinku, Cerekwi, Zatopolicach, Dąbrówce Nagórnej i Zakrzewskiej Woli. Na terenie Zakrzewa zlokalizowany jest również kompleks boisk sportowych Orlik 2012.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Inwestycje w kulturę wiążą się z historią i tradycją gminy. To właśnie z uwagi na pozostawione przez historię ślady przeszłości powstał w Taczowie "Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy". Jest on symbolem pielęgnującym etos rycerza oraz historię pierwszego hymnu polskiego - pieśni "Bogurodzica". Park jest zespołem wielu elementów sławiących postać szlachcica Mikołaja Powały z miejscowego Taczowa, który wniósł wkład w korzystne dla Królestwa Polskiego rozstrzygnięcie bitwy pod Grunwaldem. W ramach parku zobaczyć można rzeźby plenerowe pt. "Spotkanie u Powały", przedstawiające spotkanie jesienią 1409 roku w Gródku Mikołaja Powały z Taczowa w sprawie budowy mostu na Wiśle. Kolejnym elementem jest diorama "Bitwy pod Grunwaldem" zawierająca kopie obrazu autorstwa Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego, która uwidacznia w bitwie rycerzy spod Radomia. Corocznie w czerwcu odbywają się w Taczowie festyny rodzinne. Gromadzą publiczność z całego województwa mazowieckiego. Na terenie gminy Zakrzew znajdują się również dwa kościoły parafialne w Zakrzewie i Cerekwi. Są to obiekty wpisane do rejestru zabytków. Kościół św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie pochodzi z XVIII wieki, jego fundatorem była rodzina Kochanowskich. Znajdują się w nim zabytkowe organy z 1787r. Natomiast kościół w Cerekwi wybudowany został wg projektu arch. Stefana Szyllera w 1929r.

Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew
tel. (48) 610 51 22, fax (48) 610 51 43
e-mail: gmina@zakrzew.pl
Strona www: www.zakrzew.pl