Gmina Przytyk

Przytyk (do 1870 gmina Podgajek) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie radomskim.

 Przytyk- siedziba Gminy w województwie mazowieckim (powiat radomski), położony nad rzeką Radomką w odległości 17 km od Radomia. Od zarania dziejów Przytyk dziedziczyli Podlodowscy herbu Janina. Pierwszą siedzibą tej rodziny był Zameczek (dawniej zwany Ostrów). Miasto Przytyk zostało założone w 1333 roku przez Piotra z Podlodowa. Rodzina Podlodowskich miała bardzo duży udział w rozwoju Przytyka. Za staraniem Jana Podlodowskiego z Przytyka, który był kasztelanem Żarnowieckim i dworzaninem króla Kazimierza Jagiellończyka, w 1488 roku Przytyk otrzymał przywilej organizowania 2-ch dorocznych jarmarków i cotygodniowych targów w dni poniedziałkowe. Przywilej ten został nadany przez króla Kazimierza Jagiellończyka na Sejmie w Radomiu. Tradycja cotygodniowych targów poniedziałkowych przetrwała do dziś, przez ponad 500 lat.