Gmina Jastrzębia

Gmina Jastrzębia jest gminą rolniczą średnio intensywną. 30% terenu gminy położone jest w strefie chronionej Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten odznacza się ciekawym ukształtowaniem powierzchni oraz znaczną ilością cieków wodnych (m.in. rzeka Radomka i Pacynka). W miejscowościach Wola Owadowska, Goryń położonych częściowo w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego znajduje się udokumentowane, nie eksploatowane złoże węgla brunatnego. Gmina jest w całości zwodociągowana i ztelefonizowana. W centralnej części skanalizowana. 90% dróg to drogi asfaltowe.

Obecnie gmina Jastrzębia upatruje swojej szansy w rozwoju turystyki, a zwłaszcza agroturystyki jako pozarolniczym źródle dochodu dla jej mieszkańców. Warunki naturalne sprzyjają tym planom. Gmina położona jest w znacznym stopniu w otulinie Puszczy Kozienickiej, a przez jej centrum przepływa wspomniana, czysta i pełna ryb Radomka. Piękno nadrzecznego krajobrazu i dziewiczych puszczańskich lasów sprawia, że wzrasta zainteresowanie tym regionem ze strony mieszkańców pobliskiego Radomia. To właśnie z myślą o nich już dziś funkcjonuje kilka gospodarstw, które oferują różnego rodzaju formy wypoczynku i rekreacji. Miejscowości położone w bezpośrednim sąsiedztwie miasta cieszą się dużą popularnością wśród radomian. Wielu z nich decyduje się na zakup w tym regionie działek budowlanych. Dogodny dojazd, pełne uzbrojenie i niewygórowane ceny stanowią konkurencję dla nieruchomości położonych w granicach miasta. Wkrótce powstanie tu nowoczesny kompleks obiektów handlowych i usługowych.