Gmina Skaryszew

MIASTO I GMINA SKARYSZEW

Skaryszew to jedno z najstarszych miasteczek na południowym Mazowszu, położony w obrębie Równiny Radomskiej, w bliskim sąsiedztwie miasta Radomia.

Pierwszy wiarygodny przekaz o Skaryszewie pojawił się już w 1198 roku – dotyczy on przejścia osady na własność klasztoru bożogrobców w Miechowie. W 1228 roku miał tu miejsce zjazd księżnej Grzymisławy oraz książąt polskich: Konrada Mazowieckiego z synami Bolesławem i Kazimierzem oraz dostojników świeckich i kościelnych. Prawa miejskie Skaryszew otrzymał zaś w roku 1264.

W swojej ponad 750-letniej tradycji, w miasteczku zachował się jego historyczny krajobraz: prostokątny rynek z charakterystyczną zabudową oraz najważniejszym w Skaryszewie zabytkiem sakralnym – barokowym kościołem z przełomu XVII i XVIII wieku.  

Od 1432 roku, w Skaryszewie odbywa się Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY, najstarszy, a zarazem największy jarmark konny w Europie, który rokrocznie przyciąga do miasta nawet kilkanaście tysięcy zwiedzających.

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Miasto i Gmina Skaryszew położona jest w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Radomia oraz gmin: Iłża, Kowala, Wierzbica, Gózd, Tczów i Kazanów. Odległość od poszczególnych miejscowości gminy do centrum Radomia wynosi 13 km.

Położenie gminy w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji radomskiej sprawiło, iż posiada ona dogodną lokalizację komunikacyjną zarówno krajową, jak i międzynarodową oraz stała się jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc w województwie mazowieckim do zamieszkania

i zainwestowania.

     Na obecną sieć drogową największy wpływ ma droga krajowa nr 9, prowadząca

z Radomia do Rzeszowa, która jest częścią międzynarodowej trasy E371. Dostępność komunikacyjną zapewnia gminie również znajdująca w pobliżu trasa krajowa nr 12 , biegnąca od granicy z Niemcami do granic Ukrainy.

 Szczególne znaczenie dla Gminy ma bliskie sąsiedztwo z Portem Lotniczym RADOM, który zapewnia doskonałą komunikację krajową i zagraniczną oraz niedalekie położenie linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny. To usytuowanie zapewnia także szybkie połączenie z największym Portem Lotniczym OKĘCIE oraz lotniskiem w Modlinie (ok. 120 km).

SKARYSZEW W LICZBACH

Powierzchnia Miasta i Gminy Skaryszew wynosi 17 141 ha. W tym miasto Skaryszew zajmuje 2 749 ha. Ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 73 %, lasy 19%, pozostałe grunty 8%.

Dziś Miasto i Gmina Skaryszew to:

Na terenie Miasta i Gminy Skaryszew działa 10 publicznych placówek szkolno-oświatowych oraz jedno niepubliczne przedszkole, w których naukę pobiera 1880 uczniów.

Na terenie miasta i gminy działają gminne ośrodki społeczno – kulturalne, w których prowadzone są zajęcia taneczne, wokalne, nauki gry na instrumentach, aerobik oraz zajęcia dla dzieci spędzających wakacje i ferie w mieście.

Największymi wydarzeniami kulturalnymi w naszym mieście jest organizowany od kilku wieków Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY, ogólnopolskie i regionalne wystawy koni, święto miasta Dni Skaryszewa oraz Święto Plonów – Dożynki.

GOSPODARCZY KRAJOBRAZ GMINY

Sprzyjające warunki rozwoju przedsiębiorczości i dobra komunikacja zachęcają do lokowania inwestycji na terenie Miasta i Gminy. Działa tu ponad 1 184  podmiotów gospodarczych, z czego niemalże wszystkie to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych, przetwórstwem przemysłowym oraz budownictwem.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Do największych atrakcji turystycznych Miasta i Gminy Skaryszew  należą „WSTĘPY”, czyli Skaryszewski Jarmark Koński. Organizowany jest w Skaryszewie nieprzerwanie od 1432 roku (według legendy przywilej targowy nadał sam Władysław Jagiełło w podzięce za dostarczenie koni walczącym w Bitwie pod Grunwaldem). W 1633 roku król Władysław IV w dekrecie zezwolił by targi koni były w mieście organizowane w pierwszy (wstępny – stąd nazwa) poniedziałek Wielkiego Postu. Tradycja ta przetrwała do dziś.

To jeden z najstarszych, najsłynniejszych i najpopularniejszych tego typu jarmarków w Europie. W związku z „końskimi” tradycjami rynek w centrum miasta ma kształt podkowy, a na nim drewniane konie - zabawki, które przyciągają dzieci i turystów.

Dziś WSTĘPY to wielki festiwal kultury ludowej oraz prezentacja ginących zawodów. Jest to swoisty powrót do przeszłości. Natomiast na terenie specjalnie przygotowanego targowiska miejskiego kwitnie prezentacja koni. Tutaj można podziwiać konia w całej okazałości. Rok rocznie na Jarmarku możemy zobaczyć około 1 000 koni różnej maści. Dominuje tu rasa polskiego konia zimnokrwistego, ale coraz częściej pojawiają się konie pod siodło czy rekreacji i hipoterapii. Z roku na rok do Skaryszewa zjeżdżają miłośnicy koni, twórcy ludowi, przedstawiciele ginących zawodów, sympatycy kultury ludowej  oraz turyści.